Zoeken
  • Len Augustyns

Nieuwe strafuitvoering voor straffen tot 3 jaar in werking?


Inmiddels werd in het Belgisch Staatsblad: de wet van 29 juni 2021 tot operationalisering van de procedure voor de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder gepubliceer.


De korte gevangenisstraffen (t.e.m. drie jaar) zullen vanaf 1 december 2021 effectief worden uitgevoerd in de gevangenis. Voor de gevangenisstraffen tot en met 18 maanden wordt wel voorzien in een automatische opschorting van de vrijheidsstraf en zal de veroordeelde zich enkel moeten aanbieden bij de gevangenis, waar hij de aanvraag voor beperkte detentie of elektronisch toezicht indient.


Is dit praktisch haalbaar ?


De vraag rijst naar de impact op de gedetineerdenpopulatie, vermits de uitvoering van vrijheidsstraffen tussen 3 en 5 jaar die tijdens de COVID-19 pandemie werd uitgesteld, geleidelijk aan zal worden hervat.

114 weergaven0 opmerkingen