Zoeken
  • Len Augustyns

Eerste veldslag SKY geleverd


Het Hof van Cassatie heeft een arrest geveld dat slecht nieuws brengt voor de (vroegere) gebruikers van de gecodeerde telefoons van SKY ECC, en goed nieuws is voor de speurders en magistraten die al talloze onderzoeken hebben geopend op basis van de gekraakte telefoons van Sky ECC.

De advocaat van een verdachte die is aangehouden op basis van gegevens uit de Sky ECC-kraak stapte naar Cassatie. De verdachte wordt bestempeld als de gebruiker van pins die te linken zijn aan een Sky ECC-misdaadtelefoon. De advocaat argumenteerde dat zijn recht op een eerlijke proces is geschonden omdat hij geen inzage krijgt in alle onderschepte info.

Maar volgens Cassatie oordeelde de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling terecht dat ‘er in de huidige stand van de strafrechtspleging geen redenen zijn om te twijfelen aan de regelmatigheid van de Sky-gegevens of te oordelen dat het recht van verdediging of dat op een eerlijk proces onherroepelijk is miskend'.


’Het geheime karakter van het onderzoek in het Sky-dossier kan op heden worden ingeroepen om nog niet alle voorhanden zijnde informatie aan de betrokkene kenbaar te maken', luidde het. Het recht van verdediging en dat op een eerlijk proces moeten worden beoordeeld over het geheel van de rechtspleging.
59 weergaven0 opmerkingen