Zoeken
  • Len Augustyns

Dierenmishandeling fors strenger bestraft.


Natuurlijke personen en rechtspersonen die dieren mishandelen of verwaarlozen kijken aan tegen strengere straffen.Huidige situatie:


Op dit moment riskeren mensen die een dier mishandelen of verwaarlozen maximaal 16.000 euro boete of 3 maanden cel bij een eerste vergrijp, of tot 100.000 euro boete en 18 maanden celstraf bij herhaaldelijke en zware mishandeling of verwaarlozing binnen een termijn van 3 jaar. Rechtbanken kunnen recjtspersonen (vennootschappen) die dieren mishandelen voor maximaal 3 jaar sluiten en burgers definitief of voor 3 jaar verbieden om dieren te houden.

Wat verandert er?

De zogenaamde ‘Wet Weyts‘ voorziet in strengere en effectievere straffen voor natuurlijke personen en rechtspersonen die dieren mishandelen of verwaarlozen.

De boetes en mogelijke gevangenisstraffen worden fors verhoogd.


Ernstige mishandeling of verwaarlozing zal vanaf het eerste feit bestraft kunnen worden met een boete tot 800.000 euro (x50) en een gevangenisstraf tot 5 jaar cel (x20).

Dat heeft ook tot gevolg dat onderzoeksrechters voor het eerst de mogelijkheid krijgen om daders van bij hun eerste vergrijp aan te houden en in voorlopige hechtenis te plaatsen indien zij menen dat aan de voorwaarden van de Wet op de Voorlopige Hechtenis voldaan is.


Recidivisten riskeren een boete tot 1.600.000 euro (x16) en een gevangenisstraf tot 10 jaar cel (x7). Bovendien wordt de definitie van ‘recidivist‘ serieus verruimd: vroeger moesten verschillende feiten gepleegd zijn binnen een periode van 3 jaar om te kunnen spreken over recidivisme: voortaan zal het gaan om een periode van 5 jaar.

Zo zullen de hardleerse dierenbeulen in de praktijk vaker de strengste straffen krijgen.

Rechtbanken krijgen de mogelijkheid om bedrijven die dieren slecht behandelen voor een termijn van 5 jaar of zelfs voor altijd te sluiten, ongeacht of er sprake is van recidive.

Natuurlijke personen kunnen voortaan voor een termijn van 5 jaar of zelfs voorgoed een verbod krijgen om dieren te houden.

Afschrikeffect

De opbrengsten van de verhoogde boetes stromen in Vlaanderen zou naar het Dierenwelzijnsfonds moeten gaan, dat onder andere dient voor de goede opvang van in beslag genomen dieren, sensibiliseringscampagnes en wetenschappelijk onderzoek. Zo zou dat geld gebruikt kunnen worden om dierenwelzijn te verbeteren.
2 weergaven0 opmerkingen