Zoeken

Eerste veldslag SKY geleverd

Het Hof van Cassatie heeft een arrest geveld dat slecht nieuws brengt voor de (vroegere) gebruikers van de gecodeerde telefoons van SKY...

wat komt er op uw strafregister ?

Wat staat er in een uittreksel uit het strafregister? Omtrent hetgeen al dan niet vermeld wordt op uw strafblad, na veroordeling voor de...

Is Corona een excuus ?

Is het juist dat Corona een excuus is om onze grondrechten te beperken ?

Assisen op de schop ?

Het is alleszins fijn om ook eens een onderbouwde mening te lezen over dit onderwerp ....

1
2