wettelijke info

Len Augustyns is advocaat in België. Als er occasioneel een beroep zou worden gedaan op een andere advocaat om prestatie te verrichten in uw dossier zal dat ook een Belgisch advocaat zijn. Alle advocaten die werken voor Advocatenkantoor Len Augustyns mogen hun beroep uitoefenen onder de titel “advocaat” en zijn lid van de balie van Antwerpen.


De deontologische regels kunnen geraadpleegd worden op volgende websites:

www.advocaat.be
www.balieantwerpen.be


De verzekeringsdekkingen zijn de volgende:

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in eerste rang wordt gedekt door de collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van de Orde van advocaten te Antwerpen, afgesloten bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, Zurich Insurance plc, Belgium Branch, Avenue Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel en KBC Verzekeringen, Prof. R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.


Het verzekerde bedrag is 1.250.000 EUR per geval, alle schade inbegrepen.
De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd in de Verenigde Staten en Canada.

Gavel